“La causa del dolor no sempre és allà on fa mal”

Mans expertes per millorar el benestar i la qualitat de vida.

Kine va obrir les portes a Lleida el 1990. Des dels seus inicis, un dels reptes més importants dels professionals que integren l’equip terapèutic del centre ha estat la formació continuada i l’especialització en diferents àrees terapèutiques orientades a la rehabilitació, les teràpies globals i la prevenció. L’objectiu principal és l’atenció a les persones.

Per això som innovadors, ja que introduïm les més avançades tècniques i teràpies naturals, que ens permeten una atenció personalitzada i millorar la qualitat de vida de tots els que confien en nosaltres.

VISIÓ:

Ser el referent a Lleida en teràpies globals.

MISSIÓ:

Donar solucions, cobrir les necessitats de les persones a través de teràpies globals, resoldre el problema i actuar sobre la seva causa.

VALORS:

Professionalitat / Humanitat / Atenció cuidada

Qui Som | Quiénes Somos